19 lipca 2011

Na co można wydać środki z dotacji z 6.2 PO KL?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 PO KL może być wydana na pokrycie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Ważne jest tutaj określenie "pierwsze" oraz "inwestycyjne". Nie można z tych środków korzystać w ciągu całego pierwszego roku działalności (jak niektórzy by chcieli) - należy je wykorzystać na początku, tworząc sobie miejsce pracy i organizując firmę. Środki te muszą być również spożytkowane na wydatki wyłącznie inwestycyjne. Nie można więc opłacić z tego najmu lokalu, czynszu, czy biura rachunkowego. Nie można również pokryć z tego kosztów zatrudnienia pracownika. Na co więc dokładnie można wydać te nasze 40 tys. zł?

W dokumentacji do działania 6.2 PO KL są w zasadzie tylko dwa warunki. Wszystkie wydatki inwestycyjne muszą być "niezbędne" i "uzasadnione". Nie ma więc zamkniętego katalogu. To z jednej strony lepiej dla ubiegających się o wsparcie. Z drugiej jednak strony, spoczywa na nas ogromna praca "uzasadnienia" każdego wydatku.

Wśród wydatków wpisywanych do projektów najczęściej występuje:
  • zakup środków transportu (o tym więcej w jednym z kolejnych postów)
  • składniki majątku trwałego (np. biurko, szafa, krzesło, ale także komputer, ksero, niezbędne oprogramowanie, szlifierka, wiertarka i myjka ciśnieniowa)
  • koszty prac remontowych i budowlanych, ale tu uwaga, tylko tych, które mają charakter dostosowania budynków do potrzeb naszej działalności - remont jako taki, mający na celu np. odświeżenie lokalu, nie jest kwalifikowany! Trzeba to wyraźnie uzasadnić w biznes planie!
Ciekawym ułatwieniem jest możliwość sfinansowania z dotacji inwestycyjnej także części obrotowej (zakup towarów, materiałów i surowców). Na cel ten można przeznaczyć (w zależności od operatora) do 40% kwoty dotacji. Można więc kupić te wszystkie rzeczy, które będą nam później służyć jako środki obrotowe. Zarówno zakup np. drewna, jeśli chcemy produkować meble, czy towarów, które będziemy sprzedawać w sklepie, który planujemy otworzyć.

Jeszcze raz wyraźnie powiedzmy - wszystkie wydatki muszą być niezbędne i uzasadnione! Operatorzy mają prawo wyłączyć nam z biznes planu zakup określonych rzeczy jeśli uznają, że te dwa warunki nie są spełnione. Po pierwsze więc, planujmy zakup wyłącznie tego, co jest ściśle związane z naszą działalnością (a nie drugiego laptopa, z przeznaczeniem dla naszego dziecka) i każdy wydatek jasno i dokładnie uzasadniajmy w biznes planie.


Środki z dotacji należy wydać w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. W uzgodnieniu z operatorem i w uzasadnionych przypadkach (np. poważniejsze prace budowlane), termin ten może zostać przedłużony.


Czy te informacje były dla Ciebie pomocne? Jeśli tak, prosimy, kliknij w reklamę naszych sponsorów (ramka po prawej, na górze strony). Dzięki temu będziemy mogli opłacić domenę i dalej rozwijać naszą stronę. Dziękujemy!


Brak komentarzy: