20 czerwca 2011

Jak wypełnić wniosek do 6.2 PO KL?

Wniosek do projektu realizowanego w ramach 6.2 POKL wypełniamy samodzielnie. Nie ma wtedy jeszcze pomocy "opiekuna" (którego otrzymujemy dopiero na etapie pisania biznes planu). Prawidłowe wypełnienie wniosku i zainteresowanie nim osobę oceniającą decyduje o zakwalifikowaniu do projektu. Dlatego jest to tak ważne i warto poświęcić na to odpowiednio dużo czasu.

Wniosek składa się zwykle z 3 części:
 1. Informacja o wnioskodawcy (zawierająca dane osobowe, status na rynku pracy, wykształcenie itp.)
 2. Opis planowanej działalności gospodarczej
 3. Oświadczenia wymagane przez konkretnego Operatora
Najbardziej istotny jest oczywiście opis planowanej działalności (z wypełnieniem danych osobowych nie ma problemu, a oświadczenia zwykle tylko się podpisuje).

Formularz Opis planowanej działalności gospodarczej składa się zwykle z 4 pytań:
 1. Pomysł na działalność gospodarczą
 2. Szanse przetrwania zaplanowanej działalności
 3. Wydatki inwestycyjne
 4. Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie w kontekście planowanej działalności.
Każdy Operator ma prawo przygotować własny wniosek do 6.2 PO KL i dodać do tego dodatkowe pytania, dlatego mogą występować różnice w poszczególnych instytucjach i zawsze trzeba się upewnić, że wypełniamy wniosek dla konkretnego Operatora.

Pomysł na działalność gospodarczą
W tym punkcie należy jak najbardziej dokładnie opisać swój pomysł na działalność gospodarczą. Czym się będziemy zajmować? Gdzie będziemy działać? Jak będzie wyglądała sprzedaż (w sklepie, przez Internet, z dowozem itp.), czy świadczenie usług? Za to pytanie można otrzymać najwięcej punktów. Ważne jest, żeby swój pomysł przedstawić w sposób zwięzły ale jednocześnie najbardziej dokładny, tak żeby zainteresować osobę oceniającą. Często popełnianym błędem jest stosowanie skrótów myślowych - pamiętajmy, że oceniający nie zna naszego pomysłu, więc jeśli czegoś nie napiszemy (uznając to za oczywiste), to po prostu nie będzie on o tym wiedział i nie zostanie to ocenione.
W punkcie tym powinny się znaleźć takie informacje jak:
 • miejsce siedziby planowanej działalności gospodarczej (powiat, oraz miasto, w którym będzie znajdowała się siedziba firmy) - jeśli będzie to nasze mieszkanie, podajmy je, jeśli wynajęty lokal, też należy to opisać.
 • charakterystyki produktu / usługi - sedno naszej działalności co będziemy produkować, sprzedawać, jakie usługi zamierzamy świadczyć
 • uzasadnienie wyboru zakresu działalności (na czym polega przedsięwzięcie, jakich
  korzyści się spodziewamy, nasze dotychczasowe doświadczenie);
 • innowacyjność / cechy wyróżniające planowaną działalność gospodarczą od konkurencji - w czym będziemy lepsi

Szanse przetrwania zaplanowanej działalności
W tym punkcie należy dokonać badania rynku na jakim zamierzamy działać. Należy ten rynek dokładnie opisać, wskazać potencjalnych klientów, dostawców, napisać, czym dany rynek się charakteryzuje itp. Ważne jest również określenie konkurencji lub jej braku. Możemy też wskazać wstępnie szacowane przychody z przedsięwzięcia.

Wydatki inwestycyjne
W tym punkcie opisujemy, to co chcemy kupić w ramach dotacji (do 40 tys. zł). Najlepiej zrobić to w formie listy lub tabeli przedstawiającej wstępną kalkulację kosztów niezbędnych do uruchomienia planowanej działalności. Można również pokazać późniejsze koszty związane z prowadzeniem biznesu.

Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie w kontekście planowanej działalności
Wpisujemy tu wszystko to, co może pokazać, że jesteśmy idealną osobą do prowadzenia planowanego biznesu. Jeśli mamy kierunkowe wykształcenie, trzeba je wpisać. Jeśli nie, warto opisać nasze dotychczasowe doświadczenie, może poprzednią pracę zawodową. Świetnie wyglądają również wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Za ten punkt zwykle można dostać znacznie mniej punktów niż za pomysł, jednak warto o nie powalczyć i przedstawić się w jak najlepszym świetle.


Z doświadczenia podpowiemy, że najlepiej napisany wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odłożyć na kilka dni i później jeszcze raz na spokojnie go przeczytać. Dzięki temu możemy poprawić gramatykę (żeby się lepiej czytało) i jeszcze coś uzupełnić przed oddaniem. Warto również nasz wniosek dać do przeczytania zaufanej osobie, która nie zna naszego pomysł i następnie wypytać, co z niego zrozumiała. Takie uwagi są bezcenne.


Czy te informacje były dla Ciebie pomocne? Jeśli tak, prosimy, kliknij w reklamę naszych sponsorów (ramka po prawej, na górze strony). Dzięki temu będziemy mogli opłacić domenę i dalej rozwijać naszą stronę. Dziękujemy!Brak komentarzy: